Mezinárodní sociální práce

Mezinárodní sociální práce Mgr., Ing. Květoslava Princová, Ph.D. Mezinárodní sociální práce (MSP) je sociální práce (SP), která čelí výzvám globalizovaného světa. Podle Healy (2001) je MSP vlastně sociální práce vykonávaná a studovaná po celém světě, navzájem propojená a vzájemně se ovlivňující.  

Pozvánka na WORKSHOP

Workshop se bude konat dne 4.6.-5.6.2019 v Jihlavě, na téma Zvládaní obtížných situací a způsoby sebepéče sociálních pracovníků.

Pozvánka na konferenci "Diference a opakování II - Práce s dlouhodobě opakovaně volajícími klienty v KI"

Linka seniorů Elpida o.p.s. pořádá pod záštitou paní ministryně Dipl. Pol. Jany Maláčové MSc. již druhý ročník odborné konference na téma práce s klienty dlouhodobě a opakovaně využívajícími služby telefonické krizové pomoci a dalších druhů krizové pomoci. Konference bude zaměřena na konkrétní způsoby práce s touto specifickou cílovou skupinou. Podrobnější informace  a registrace na: https://www.elpida.cz/konference19/Konference je určena pro krizové pracovníky, psychology, sociální pracovníky, psychoterapeuty a pracovníky dalších pomáhajících profesí.

PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA-Sociální práce s a poradenství pro pozůstalé

Závěr lidského života patřil dlouhodobě k okrajovým tématům sociální práce. Postupně se ale legitimizuje jako akční pole sociální práce a vystupuje ze své okrajovosti. Umírání a smrt představují existenciální události, které jsou náchylné k sociálním krizím1.  Z tohoto důvodu by zde měla mít sociální práce své neoddiskutovatelné místo – nejen při doprovázení umírajících, ale i pozůstalých.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek