Kompetentní sociální pracovník/pracovnice

Kompetentní sociální pracovník/pracovnice aneb rozvoj měkkých dovedností jako cesta k profesionalitě Markéta Elich Pod slovem kompetentní si asi představíme jedince oplývajícího potřebnými schopnostmi, dovednostmi a znalostmi využívajícími je ve své odborné činnosti, jedním slovem profesionála na svém místě. Tomu nasvědčují i synonyma tohoto slova jako např. způsobilý (Lingea, 2012).

Mezinárodní sociální práce

Mezinárodní sociální práce Mgr., Ing. Květoslava Princová, Ph.D. Mezinárodní sociální práce (MSP) je sociální práce (SP), která čelí výzvám globalizovaného světa. Podle Healy (2001) je MSP vlastně sociální práce vykonávaná a studovaná po celém světě, navzájem propojená a vzájemně se ovlivňující.  

Pozvánka na WORKSHOP

Workshop se bude konat dne 4.6.-5.6.2019 v Jihlavě, na téma Zvládaní obtížných situací a způsoby sebepéče sociálních pracovníků.

Pozvánka na konferenci "Diference a opakování II - Práce s dlouhodobě opakovaně volajícími klienty v KI"

Linka seniorů Elpida o.p.s. pořádá pod záštitou paní ministryně Dipl. Pol. Jany Maláčové MSc. již druhý ročník odborné konference na téma práce s klienty dlouhodobě a opakovaně využívajícími služby telefonické krizové pomoci a dalších druhů krizové pomoci. Konference bude zaměřena na konkrétní způsoby práce s touto specifickou cílovou skupinou. Podrobnější informace  a registrace na: https://www.elpida.cz/konference19/Konference je určena pro krizové pracovníky, psychology, sociální pracovníky, psychoterapeuty a pracovníky dalších pomáhajících profesí.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek