Pozvánka na konferenci "Diference a opakování II - Práce s dlouhodobě opakovaně volajícími klienty v KI"

Linka seniorů Elpida o.p.s. pořádá pod záštitou paní ministryně Dipl. Pol. Jany Maláčové MSc. již druhý ročník odborné konference na téma práce s klienty dlouhodobě a opakovaně využívajícími služby telefonické krizové pomoci a dalších druhů krizové pomoci. Konference bude zaměřena na konkrétní způsoby práce s touto specifickou cílovou skupinou. Podrobnější informace  a registrace na: https://www.elpida.cz/konference19/Konference je určena pro krizové pracovníky, psychology, sociální pracovníky, psychoterapeuty a pracovníky dalších pomáhajících profesí.

PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA-Sociální práce s a poradenství pro pozůstalé

Závěr lidského života patřil dlouhodobě k okrajovým tématům sociální práce. Postupně se ale legitimizuje jako akční pole sociální práce a vystupuje ze své okrajovosti. Umírání a smrt představují existenciální události, které jsou náchylné k sociálním krizím1.  Z tohoto důvodu by zde měla mít sociální práce své neoddiskutovatelné místo – nejen při doprovázení umírajících, ale i pozůstalých.

Možnosti využití Analýzy společenské návratnosti investice (SROI analýza) v sociální práci

Na konferenci s názvem Teď a tady III., kterou pořádala Vyšší odborná škola sociálně právní - Jahodovka na podzim 2018, jsem se zaujetím vyslechla prezentaci o metodě analýzy společenské návratnosti investice. V době, kdy se v sociální práci až příliš často setkávám s pojmy jako efektivita, výkonnost, prospěšnost, jsem okamžitě zbystřila. Po konferenci jsem si na základě stručné rešerše zjistila základní informace. Například by měl být v provozu web v češtině www.sroi.cz  - který je ovšem aktuálně nedostupný. V našem prostředí se tomuto tématu zatím více věnuje pouze jeden autor - Jiří Krátký, který je rovněž spoluautorem výstupu metodiky z projektu financovaného z Evropského sociálního fondu. Dále jsem dohledala několik závěrečných prací studentů. Použití metody je vyžadováno Ministerstvem pro místní rozvoj v žádostech o podporu z evropských fondů v oblasti cestovního ruchu. A především, v sociální oblasti je u nás tato metoda spojována zatím pouze se sociálními službami - aplikována byla řádově v jednotkách sociálních služeb. Nicméně v zahraničí je tato oblast propracovanější a existuje například i samostatná organizace střežící správné postupy této metody (viz http://socialvalueint.org/). Následující text nabídne stručný přehled, v čem metoda analýzy společenské návratnosti investice spočívá, a jaké vidím v jejím využití příležitosti pro sociální práci.

Tisková zpráva AOP k semináři Odborné sociální poradenství: současnost a budoucí výzvy, který proběhl v PSP v Praze dne 26. 2. 2019

V nepříznivé životní situaci se může ocitnout doslova každý z nás. Pomoci těmto lidem je cílem odborného sociálního poradenství. Jeho současnost a budoucí výzvy představili dne 26.2. 2019 zástupci poradenských organizací na semináři Odborné sociální poradenství, který uspořádala předsedkyně výboru pro sociální politiku Radka Maxová ve spolupráci s Asociací občanských poraden v Poslanecké sněmovně.

Tisková zpráva z konference věnované dlouhodobé aktivitě Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v oblasti inovativních služeb pro děti a jejich rodiny

V Praze se uskutečnila dvoudenní mezinárodní konference věnovaná dlouhodobé aktivitě Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v oblasti inovativních služeb pro děti a jejich rodiny. Své zkušenosti se zaváděním inovací představili zástupci organizací ze Slovenska, Polska, Holandska, Švédska a Velké Británie. O své zkušenosti s vyrůstáním u pěstounů či v dětském domově, užíváním návykových látek či rozvodem rodičů se v panelových diskuzích podělili i mladí dospělí z organizace LUMOS.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek