Slavíme Světový den sociální práce

Na dnešní den (17.3.) připadá Světový den sociální práce, který  vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků (International Federation of Social Workers). Ministerstvo práce a sociálních věcí uznává významnou úlohu profese sociální práce v ochraně lidské důstojnosti a sociálních práv, proto plánuje dnes v Lichtenštejnském paláci od 10 h seminář s názvem 5 pohledů na lidskou důstojnost.

Ve sněmovně proběhne seminář k Profesní komoře sociálních pracovníků

Dne 3.3. 2015 pořádá paní poslankyně Jana Hnyková (členka parlamentního Výboru pro sociální politiku a Výboru pro zdravotnictví) od 14 h v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (na adrese Malostranském náměstí 7/19 v Praze 1 v místnosti č. 48/“Konírna“) mezinárodní seminář „Vznik Profesní komory sociálních pracovníků v České republice - příležitosti a rizika pro praxi“. Seminář proběhne pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.     Na semináři pronesou úvodní slovo paní poslankyně Jana Hnyková a náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová, která promluví o významu profese sociálního pracovníka z pohledu MPSV. Na mezinárodní seminář je kromě dalších odborníků pozvána rovněž JUDr. Nadežda Šebová, generální ředitelka sekce sociální a rodinné politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, která by měla promluvit o nové právní úpravě v oblasti sociální práce ve Slovenské republice a dopadech této úpravy do praxe.  Svoji účast na semináři přislíbil také doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mimoriadny profesor z Ústavu sociálnej práce VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave s příspěvkem věnovaným komoře sociálních pracovníků na Slovensku, a to v kontextu slovenského zákona o sociální práci. Pozvánka ke stažení zde     Pozvánku na seminář naleznete v připojeném souboru. Účast na semináři, prosím, potvrďte na e-mailové adrese:

Příprava podkladů pro věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulých měsících řešilo přípravu pokladů pro věcný záměr zákona o sociálních pracovnících. K tomuto tématu uspořádalo během února a března několik diskuzních akcí - diskuzní seminář k problematice věcného záměru zákona o sociálních pracovnících, zúčastnilo se semináře k problematice v PSP a zorganizoval kulatý stůl k tématu na MPSV. Zápis z únorového semináře MPSV k problematice příprav věcného záměru zákon o sociálních pracovnících a jednu z prezentací, která představuje stav prací na věcném řešení zákona o sociálních pracovních naleznete v připojeném souboru.

Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií v oblasti terénních služeb sociální péče

    Když jsme se v České asociaci pečovatelské služby zamysleli nad budoucím rozvojem oblasti terénních služeb sociální péče, bylo jasné, že jedním z nosných témat nejbližších let bude digitalizace této oblasti. Digitalizace přinese mnoho výhod, ale především od ní očekáváme zlevnění a zvýšení dostupnosti služby na všech úrovních, ať už z pohledu státu a místních samospráv, tak především z pohledu uživatelů služby.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek