Pozvánka na zahraniční studijní cestu na Slovensko

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na sedmidenní studijní zahraniční cestu na Slovensko, která bude realizována v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, a to v termínech: 1. turnus 4. 2. 2018 – 10. 2. 2018 Nitra nebo 2. turnus 25. 2. 2018 – 3. 3. 2018- Košice.  

Minimální standard vzdělávání v sociální práci

Minimální standard vzdělávání v sociální práci (dále jen Standard) představuje souhrn požadavků na pomaturitní studium v oboru sociální práce, jak je definuje Asociace vzdělavatelů v sociální práci (dále jen Asociace).i  Asociace je dobrovolné sdružení celkem 33 vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci. Základním cílem Asociace je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR a za rozhodující nástroj dosahování uvedeného cíle považují členové Asociace právě Standard, který je výsledkem dlouhodobé společné práce členů Asociace. Standard představuje souhrn požadavků na vyšší odborné a bakalářské vzdělávání v oboru sociální práce (je stejný pro oba tyto typy pomaturitního vzdělávání).

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ ŠKOLU SOCIÁLNÍ PRÁCE

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na pětidenní konferenci s názvem Podzimní škola sociální práce, která bude realizována v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, a to v termínu 11. – 15. 9. 2017 od 8:30 v Hotelu Skalský dvůr na adrese: Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci s názvem: Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce

Srdečně Vás zveme na mezinárodní vědeckou konferenci s názvem: Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce, která se uskuteční 28. dubna 2017 od 9:00  na Soukromé vysoké škole ekonomických studií- Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 – Libeň. Celý program a informace k přihlášení naleznete v pozvánce.

Tvorba nového etického kodexu O fatalismu v sociální práci aneb „Jsi jenom sociální pracovnice. S tím nic nenaděláš“

Když ve filmu „Courageous Heart of Irena Sendler“ (film je dostupný pouze ve slovenštině pod názvem „Odvážne srdce Ireny Sendler“) polská sociální pracovnice Irena Sendler říká, že musí něco udělat, aby zachránila židovské obyvatele varšavského ghetta před smrtí v koncentračních táborech, odpovídá jí jedna z jejích kolegyň na sociálním odboru varšavského magistrátu, že s tím nic nenadělá, protože je jen sociální pracovnicí. Přesto se Ireně Sendler podařilo iniciovat záchranu cca 2 500 dětí, z nichž několik stovek vyvedla z ghetta osobně s nasazením vlastního života. Vedle toho zajistila díky zfalšovaným dokumentům materiální pomoc pro tisíce židovských rodin.

Novela insolvenčního zákona zohledňuje neziskovky jako tzv. akreditované subjekty

23. září 2016 proběhl v PSP seminář věnovaný novele tzv. insolvenčního zákona, organizovaný paní poslankyní Mgr. Bc. Pavlou Golasowskou, Dis. Semináře se jako aktivní mluvčí zúčastnili také ministr spravedlnosti Robert Pelikán, tehdejší ministr pro legislativu a lidská práva Jiří Dienstbier, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stoecklová či náměstkyně ministra pro legislativu a lidská práva Martina Štěpánková.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek