Porovnání odpovědí jednotlivých politických subjektů k některým sociálním otázkám

Během posledního týdne v září tohoto roku jsme rozeslali anketu 10 politickým stranám, které měly v tu dobu šanci dostat do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Z oslovených stran nám neodpověděly následující strany a hnutí: ANO, KDU-ČSSL, Strana přímé demokracie, Zelení. Odpovědi dalších stran (ČSSD, KSČM, ODS, Piráti, Realisté, TOP 09) naleznete pod jednotlivými položenými otázkami.

Rozhovor s Mgr. Davidem Pospíšilem, ředitelem odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, Ministerstvo práce ma sociálních věcí

Web Sociální novinky www.socialninovinky.cz Vám přináší aktuální rozhovor s Mgr. Davidem Pospíšilem, ředitelem odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV o aktualitách v rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Otázky byly zaměřeny zejména na současné či budoucí kroky ministerstva z pohledu Davida Pospíšila  v oblasti sociálních služeb a sociální práce.

První rok projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II

Rok se s rokem sešel a projekt „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, známý pod názvem „Profíci II“, dále provází sociální pracovníky. Cíle jsou naplňovány prostřednictvím zvyšováním odborných kompetencí sociálních pracovníků, podporou pozitivního vnímání mediálního obrazu výkonu sociální práce a osvětou vůči odborné, ale i laické veřejnosti. Projektový tým se spolu s cílovou skupinou setkal již na dvou důležitých akcích: Konferenci u příležitosti oslavy Světového dne sociální práce a na Podzimní škole sociální práce.

Pozvánka na zahraniční studijní cestu na Slovensko

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na sedmidenní studijní zahraniční cestu na Slovensko, která bude realizována v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, a to v termínech: 1. turnus 4. 2. 2018 – 10. 2. 2018 Nitra nebo 2. turnus 25. 2. 2018 – 3. 3. 2018- Košice.  

Anketa mezi politickými subjekty k některým sociálním otázkám

V minulém týdnu Asociace občanských poraden (AOP) oslovila politické strany a hnutí, které dle výzkumů veřejného mínění měly na začátku minulého týdne (k 25.9. 2017) šanci dostat se do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s otázkami zaměřenými na názory kandidujících politických stran v oblasti sociální politiky. Otázky vyšly tématicky z problémů lidí řešených v občanských poradnách AOP  či ze skupiny nejčastějších obtíží, se kterými se systematicky setkávají členské občanské porady. Jednotlivé odpovědi politických stran jsou uveřejňovány v pořadí, jak byly zaslány. Zaslané otázky naleznete zde.   

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ ŠKOLU SOCIÁLNÍ PRÁCE

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na pětidenní konferenci s názvem Podzimní škola sociální práce, která bude realizována v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, a to v termínu 11. – 15. 9. 2017 od 8:30 v Hotelu Skalský dvůr na adrese: Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek