Novela insolvenčního zákona zohledňuje neziskovky jako tzv. akreditované subjekty

23. září 2016 proběhl v PSP seminář věnovaný novele tzv. insolvenčního zákona, organizovaný paní poslankyní Mgr. Bc. Pavlou Golasowskou, Dis. Semináře se jako aktivní mluvčí zúčastnili také ministr spravedlnosti Robert Pelikán, tehdejší ministr pro legislativu a lidská práva Jiří Dienstbier, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stoecklová či náměstkyně ministra pro legislativu a lidská práva Martina Štěpánková.

Exekuce z pohledu občanských poraden

V poslední době se exekutoři dostávají stále pod větší tlak veřejnosti, médií i orgánů státní správy. To, že zvýšená kontrola nad výkonem exekučního řízení je opodstatněná, dokládá i praxe v občanských poradnách z poslední doby. Některé nešvary stále přetrvávají navzdory několika novelám exekučního i občanského soudního řádu. V mnoha případech se jedná pouze o nevhodnou aplikaci současné právní úpravy, v jiných případech by bylo vhodné stávající legislativu upravit.

Plánované změny zákona o sociálních službách

O nutných změnách Zákona o sociálních službách se mluví řadu let. K přípravě novely ZSS přistoupila až současné vedení MPSV. Následující text stručně shrnuje nejzásadnější změny připravované novely. Cílem připravované novely Zákona o sociálních službách je zpřehlednit oblast poskytování sociálních služeb, tak aby byla srozumitelnější z hlediska nabídky služeb klientovi, vnést do systému důraz na efektivitu poskytovaných sociálních služeb, snížit administrativu, zpřesnit a vytvořit lepší pracovní podmínky pro pracovníky v sociálních službách.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Tominová na návštěvě v OP Brno

Dne 24.6. 2016 navštívila na pozvání předsedy výboru Asociace občanských poraden (AOP) Hynka Kalvody paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Občanskou poradnu Brno (OP Brno), členskou organizaci AOP. Po úvodním představení se všech zúčastněných, ředitel OP Brno David Oplatek stručně představil práci této organizace, kterou za rok 2015 navštívilo 2418 klientů s 4306 dotazy. Nejvíce dotazů v této poradně se pak týkalo občanského soudního řízení a jeho alternativ, občanskoprávních vztahů, problematiky rodiny a mezilidských vztahů, bydlení.  

Konference k dvacátému výročí občanských poraden

Konference k dvacátému výročí občanských poraden v ČR, která se uskuteční 8. 6. 2016 od 14:00 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (místnost 205) pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové a předsedy výboru pro sociální politiku PSP Miroslava Zavadila.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek