Exekuce z pohledu občanských poraden

V poslední době se exekutoři dostávají stále pod větší tlak veřejnosti, médií i orgánů státní správy. To, že zvýšená kontrola nad výkonem exekučního řízení je opodstatněná, dokládá i praxe v občanských poradnách z poslední doby. Některé nešvary stále přetrvávají navzdory několika novelám exekučního i občanského soudního řádu. V mnoha případech se jedná pouze o nevhodnou aplikaci současné právní úpravy, v jiných případech by bylo vhodné stávající legislativu upravit.

Aktuální trendy v sociální práci

Nezbytné je dnes vzdělávání jak běžných občanů ve finanční gramotnosti, tak sociálních pracovníků v dluhovém poradenství, které funguje jako prevence předlužení. Půjčky, úvěry, exekuce, soudy, tyto pojmy se v posledních letech staly každodenní realitou, prezentovanou jak ve veřejných sdělovacích prostředcích a nových médiích, tak v praxi dluhového poradenství. Z problematiky zadlužení určitých skupin české společnosti, se plíživě stal fenomén předlužení velké části lidí, které by sociologové řadili do střední třídy.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Tominová na návštěvě v OP Brno

Dne 24.6. 2016 navštívila na pozvání předsedy výboru Asociace občanských poraden (AOP) Hynka Kalvody paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Občanskou poradnu Brno (OP Brno), členskou organizaci AOP. Po úvodním představení se všech zúčastněných, ředitel OP Brno David Oplatek stručně představil práci této organizace, kterou za rok 2015 navštívilo 2418 klientů s 4306 dotazy. Nejvíce dotazů v této poradně se pak týkalo občanského soudního řízení a jeho alternativ, občanskoprávních vztahů, problematiky rodiny a mezilidských vztahů, bydlení.  

Konference k dvacátému výročí občanských poraden

Konference k dvacátému výročí občanských poraden v ČR, která se uskuteční 8. 6. 2016 od 14:00 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (místnost 205) pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové a předsedy výboru pro sociální politiku PSP Miroslava Zavadila.

Míľniky sociálnej práce na Slovensku

Sociálnu prácu chápeme ako  aplikovanú vednú a akademickú disciplínu ako aj na hodnotách založenú profesionálnu činnosť sociálnych pracovníkov, ktorí svojim cieľavedomým pôsobením pomáhajú, sprevádzajú, podporujú a zmocňujú jednotlivcov a sociálne systémy (rodiny, skupiny, komunity, inštitúcie) nadobudnúť optimálnu úroveň sociálneho fungovania a utvárajú priaznivé spoločenské podmienky na dosiahnutie tohto cieľa. V stručnom prehľadovom príspevku predstavíme retrospektívy, aktuálne trendy a perspektívy sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky z edukačného, sociálno-politického, praxeologického a rozvojového hľadiska.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek