Inspirace v sociální práci

Sociální práce je mnohdy neviditelný a obtížně měřitelný obor s širokým spektrem činností a oblastí působnosti.  Pro kvalitní výkon praxe se potřebují sociální pracovníci orientovat v nejnovějších trendech v jednotlivých oblastech sociální práce, setkávat se a vyměňovat si zkušenosti. Takovou příležitostí je seminář organizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Asociací občanských poraden.

Jak mohou sociální pracovníci podpořit rozvoj rodinných konferencí?

Co to jsou rodinné konference? Rodinná konference je inovativní model sociální práce s ohroženou rodinou, jehož cílem je aktivizovat přirozenou podpůrnou síť okolí dítěte. Rodiče, prarodiče, ostatní příbuzní a přátelé, tedy všichni, kteří jsou propojeni se životem dítěte, vytvářejí plán řešení složité situace ohroženého dítěte. Průvodcem celého procesu je nezávislý koordinátor, který není nijak zainteresován na výsledku řešení a nemá žádný vliv na obsah plánu.

Mezinárodní odborný seminář „Dobrá praxe v sociální práci- inspirace a příležitosti“

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na seminář projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce s názvem Dobrá praxe v sociální práci – inspirace a příležitosti, který pořádá ve spolupráci s Asociací občanských poraden dne 15. září 2015 od 9.30 do 17.15 hod v Litomyšli (Zámecký pivovar, Evropské školicí centrum o.p.s., Jiráskova 133, Litomyšl, www.esclitomysl.cz).

Týmy pro mládež: spolupráce sociálních pracovníků a bezpečnostních složek

Multidisciplinární spolupráce je jedním ze současných trendů, avšak v některých oblastech je tato forma komplexního řešení sociálních problémů složitější než v jiných. Následující text bude pojednávat o roli koordinátora Týmu pro mládež. Účelem článku je zmapování organizace jednotlivých jednání i činnost a výsledky konkrétního případu spolupráce samotného Týmu pro mládež.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek