Nominace do VII. ročníku Ocenění Gratias 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí sbíralo nominace do VII. ročníku Ocenění Gratias 2024. Sběr nominací probíhal od 5.října 2023 do 28. prosince 2023 prostřednictvím nominačního formuláře. Nominace vyhlásil ministr Marian Jurečka u příležitosti XIV. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Název ocenění symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům a pracovnicím za jejich každodenní, vysoce odbornou a velmi náročnou práci.

Oceněné bude vybírat hodnotící komise složená ze zástupců MPSV a z dalších odborníků, která zasedne v průběhu ledna.

Slavnostní předání Ocenění Gratias 2024 proběhne 19.března 2024 na konferenci u příležitosti SVĚTOVÉHO DNE SOCIÁLNÍ PRÁCE, které vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) a pro rok 2024 nese téma – BUEN VIVIR – SPOLEČNÁ BUDOUCNOST PRO TRANSFORMATIVNÍ ZMĚNU. Téma konference, SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO PROFESE BOUCNOSTI, reflektuje motiv IFSW pro rok 2024. Společně nahlédneme do téma, která souvisí nejen s budoucností s transformativní změnou.

Skleněnou plaketu, pamětní list a květinu převezmou sociální pracovníci v následujících kategoriích:

-         Veřejná správa (ministerstva, úřady práce České republiky, obecní a krajské úřady, uprchlická zařízení)

-         Sociální poradenství,

-         Služby sociální prevence,

-         Služby sociální péče,

-         Ostatní (vězeňství, školy a školská zařízení, zdravotnictví),

-         Významný přínos v oblasti sociální práce

Více informací k připravované konferenci a k samotnému předání ocenění Gratias 2024 naleznete na projektových facebookových stránkách BuďmeProfi.

 

logooooo

Tato akce je pořádána v rámci projektu Podpora implementace koordinovaného přístupu v systému poskytování sociální ochrany v ČR reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_004/0001320 , financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ+ a státního rozpočtu České republiky.

 

v

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek