Nezaměstnanost podle odhadů zůstala v srpnu na 7,4 procenta

"Počet nezaměstnaných klesl proti červenci odhadem o 4000, když přirozená tvorba pracovních míst převážila nad příchodem absolventů škol na trh práce. Počet nezaměstnaných se tak vrátil po předchozím nárůstu na červnovou hodnotu," uvedl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Spotřebitelé se na poradny obracejí nejčastěji po Vánocích

Asociace občanských poraden již čtvrtým rokem za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt Spotřebitelské poradenství. V tomto období se projekt blíží ke konci, a proto již můžeme zhodnotit jeho průběh a realizaci v roce 2012. V tomto roce je spotřebitelské poradenství v rámci projektu poskytováno ve 14 poradnách. Za uplynulá tři čtvrtletí bylo realizováno celkem 12 seminářů pro veřejnost v různých městech, kde se projekt realizuje. Celkem se seminářů zúčastnilo 272 posluchačů z řad široké veřejnosti. Semináře byly zaměřeny na problémy spojené se spotřebitelskými tématy, jako podomní prodej, předváděcí akce, nákupy na splátky a další. Občanští poradci za uplynulé období zodpověděli na 1158 dotazů od 1023 klientů. Nejvíce dotazů zodpověděli poradci v prvním čtvrtletí (443), což je většinou způsobeno obdobím po Vánocích, kdy lidé potřebují vyměnit či reklamovat zboží, které buď dostali darem, nebo sami darovali. „Je zřejmé, že i přes rozsáhlou osvětu veřejnosti, o kterou se snažíme nejen my, ale i další organizace, se na občanské poradny stále častěji obrací zoufalí lidé, kteří si nevědí rady se spotřebitelskými problémy, kdy se nechají napálit na předváděcích akcích, nejsou jim uznány oprávněné reklamace a podobně. Jako příklad mohu uvést případ paní Věry v důchodovém věku, která byla na předváděcím zájezdu firmy, která prodává nerezové nádobí a další vybavení do domácnosti. Byl jí tradičně slíben oběd a ujištění, že si nemusí nic koupit. Paní Věra byla ráda, že se po nějaké době opět dostane do společnosti a proto jela. Na místě ji však reprezentantka firmy donutila podepsat kupní smlouvu na lampu, kterou vůbec nepotřebuje a ani jí nechtěla. Nyní neví, jak smlouvu vypovědět. " uvádí koordinátorka projektu Kateřina Plháková.

MPSV by mělo mít příští rok vyšší výdaje i příjmy než letos

 Ministerstvo práce by v příštím roce mohlo mít o osm miliard vyšší výdaje než letos. Přesáhnout by tak mohly 533,16 miliardy korun. Příjmy ministerské pokladny by pak měly být zhruba o 16 miliard vyšší než letos. Činit by měly zhruba 396,67 miliardy korun. Počítá s tím návrh státního rozpočtu na příští rok, jímž by se ve středu měla začít zabývat vláda. Podle náměstka ministryně práce pro ekonomiku Martina Kučery by se při dalším projednávání rozpočet resortu už ale příliš měnit neměl.

Projekt „Otevřené dveře na trh práce“ zahájil pilotní ověřování

Asociace občanských poraden začala v prosinci pilotně ověřovat výstupy projektu "Otevřené dveře na trh práce", který je určený absolventům sociálně orientovanýchškol. Právě čerství absolventi bez praxe patří mezi rizikové skupiny ohrožené nezaměstnaností. Pomoci jim najít uplatnění má také tento projekt, který je spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR. Projekt "Otevřené dveře na trh práce" je zaměřený na absolventy v oboru sociálních služeb, jejichž znalosti a dovednosti nabyté během studia často nesplňují aktuální požadavky zaměstnavatelů v sociálně orientovaných službách. Smyslem projektu je na základě přenosu dobré praxe od zahraničních partnerů nastavit vzájemnou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli působícími v sociálních službách tak, aby studenti získávali praktické zkušenosti již ve škole a s touto praxí se poté stali pro zaměstnavatele atraktivnější a vyhledávanější. Českými partnery projektu jsou Česká asociace pečovatelské služby, která sdružuje poskytovatele terénních sociálně-zdravotních služeb a Univerzita Karlova v Praze. V rámci projektu byla zpracována metodika zaměstnávání absolventů, která definuje model spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli v oblasti odborného sociálního poradenství a poskytovateli pečovatelských služeb. „Metodika se bude pilotně testovat na celkem 30 osobách v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a v kraji Vysočina“, říká Mgr. Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden a dodává: „Nově nastavený systém praxí je založený především na vzájemném předávání poznatků a na tutorské podpoře odborníků z praxe“. Pilotní testování bude probíhat až do března a jeho závěry budou představeny na konferenci, která se uskuteční v dubnu příštího roku. Kromě výsledků ověření modelu vzájemné spolupráce zde bude prezentován i souhrn konkrétních dovedností, jež by měl mít každý absolvent, který chce uspět v praxi. „Význam role pracovníka v sociálních a pečovatelských službách, s ohledem na stárnutí populace, do budoucna stále poroste. Proto je nezbytné, aby absolventi těchto oborů měli schopnosti, které reagují na aktuální potřeby z praxe,“ doplňuje Jindřich Kadlec, předseda České asociace pečovatelské služby, která se na pilotním testování aktivně podílí. Projekt "Otevřené dveře na trh práce" potrvá do května 2014 a z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou na něj vyčleněny více než 3 miliony korun.

Seminář k sociální problematice

Semináře Asociace občanských poraden v PSP pod záštitou paní poslankyně Lenky Kohoutové, který se konal dne 21.2.2013, se kromě zástupců měst, obcí zúčastnili zástupci občanských poraden, dalších neziskových organizací, šéf poradkyně ministryně práce a sociálních věcí Monika Válková, představitelky Svazu měst obcí paní Hylmarová. Seminář se zaměřil na představení častých problémů v sociálních oblasti vnímaných klienty občanských poraden a představiteli měst a obcí. V oblasti sociálních dávek klienti občanských se často zajímají o náležitosti formulářů sociálních dávek, posouzení oprávněnosti žadatelů o sociální dávky a komunikaci s pracovníky úřadů práce. Občanské poradny se setkávají také s problémy některých lidí ve využití příspěvků na péči. V oblasti bydlení se často pracovnice a pracovníci občanských poraden setkávají s nedorozuměním mezi pronajímateli, nájemci a členy družstev. V pracovně-právní problematice pracovnice a pracovníci občanských poraden řeší často konflikty zaměstnanců a zaměstnavatelů, případnou šikanu některých typů zaměstnanců. V problematice rodiny a mezilidských vztahů často v poradnách řeší problémy spojené s určováním otcovství, určování či vymáhaní dlužného výživného. Další informace: Hynek Kalvoda, Asociace občanských poraden, 777 257 568.

Projekt Spotřebitelské poradenství pomáhá lidem již 5 let

Asociace občanských poraden již pátým rokem za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt Spotřebitelské poradenství. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. V tomto roce je spotřebitelské poradenství v rámci projektu poskytováno ve 22 poradnách. Občanští poradci za uplynulé období zodpověděli na 2323 dotazů od 1921 klientů. V roce 2012 počet dotazů činil 1455. Můžeme zde pozorovat růst dotazování a tudíž i nezbytnost tohoto projektu. Nejvíce dotazů zodpověděli poradci ve třetím čtvrtletí (670). Nejvíce a stále častěji se na občanské poradny obrací lidé, kteří si nevědí rady se spotřebitelskými problémy, nechají se na předváděcích akcích různého typu přesvědčit a nakoupí zboží za předraženou cenu či nejsou jim uznány oprávněné reklamace. Dále se na poradny obracejí lidé s dotazy ohledně ukončení a výpovědí kupních a spotřebitelských smluv. Častými klienty poraden jsou právě lidé v důchodovém věku, kteří jsou velmi často obětí předváděcích akcí. Na akce jsou nalákány pod příslibem obědu či dárku zdarma, ale pak odcházejí s nádobím či spotřebiči za desítky tisíc.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek