Pozvánka na konferenci s názvem "Vybrané priority sociální politiky Evropské komise očima České republiky"

Asociace občanských poraden si Vás dovoluje pozvat  na konferenci s názvem "Vybrané priority sociální politiky Evropské komise očima České republiky", která se koná 28. listopadu 2017 od 10:00 Sále architektů- 4. patro, Staroměstské nám. 1/3, Praha.  Záštitu nad touto akcí převzal radní MHMP pan Daniel Hodek.

Podzimní registrace chráněných dílen!

Od 30. 6. 2017 mohou zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením nebo osoby se zdravotním postižením bezplatně nabízet své produkty a služby na novém portálu ChraneneDilnyOZP.cz  Naštěstí ještě i na podzim jsou otevřeny registrace pro vytvoření osobitých profilů!

Pozvánka I. odborný seminář, realizovaný v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na I. odborný seminář, realizovaný v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“., který se koná 23. listopadu 2017 od 7:00 do 16:30 v HOTEL IBIS OLOMOUC CENTRE (Wolkerova 29, Olomouc). Program naleznete v pozvánce.

Porovnání odpovědí jednotlivých politických subjektů k některým sociálním otázkám

Během posledního týdne v září tohoto roku jsme rozeslali anketu 10 politickým stranám, které měly v tu dobu šanci dostat do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Z oslovených stran nám neodpověděly následující strany a hnutí: ANO, KDU-ČSSL, Strana přímé demokracie, Zelení. Odpovědi dalších stran (ČSSD, KSČM, ODS, Piráti, Realisté, TOP 09) naleznete pod jednotlivými položenými otázkami.

Chyby a slepé uličky individuálního plánování

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), § 88 (f) ukládá poskytovatelům sociálních služeb za povinnost individuálně „plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků a zapisovat hodnocení a jeho výstupy do písemných individuálních záznamů.“ Tuto povinnost dále rozvádí standardy kvality sociálních služeb v rámci vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách.

První rok projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II

Rok se s rokem sešel a projekt „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, známý pod názvem „Profíci II“, dále provází sociální pracovníky. Cíle jsou naplňovány prostřednictvím zvyšováním odborných kompetencí sociálních pracovníků, podporou pozitivního vnímání mediálního obrazu výkonu sociální práce a osvětou vůči odborné, ale i laické veřejnosti. Projektový tým se spolu s cílovou skupinou setkal již na dvou důležitých akcích: Konferenci u příležitosti oslavy Světového dne sociální práce a na Podzimní škole sociální práce.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek