Možnosti využití Analýzy společenské návratnosti investice (SROI analýza) v sociální práci

Na konferenci s názvem Teď a tady III., kterou pořádala Vyšší odborná škola sociálně právní - Jahodovka na podzim 2018, jsem se zaujetím vyslechla prezentaci o metodě analýzy společenské návratnosti investice. V době, kdy se v sociální práci až příliš často setkávám s pojmy jako efektivita, výkonnost, prospěšnost, jsem okamžitě zbystřila. Po konferenci jsem si na základě stručné rešerše zjistila základní informace. Například by měl být v provozu web v češtině www.sroi.cz  - který je ovšem aktuálně nedostupný. V našem prostředí se tomuto tématu zatím více věnuje pouze jeden autor - Jiří Krátký, který je rovněž spoluautorem výstupu metodiky z projektu financovaného z Evropského sociálního fondu. Dále jsem dohledala několik závěrečných prací studentů. Použití metody je vyžadováno Ministerstvem pro místní rozvoj v žádostech o podporu z evropských fondů v oblasti cestovního ruchu. A především, v sociální oblasti je u nás tato metoda spojována zatím pouze se sociálními službami - aplikována byla řádově v jednotkách sociálních služeb. Nicméně v zahraničí je tato oblast propracovanější a existuje například i samostatná organizace střežící správné postupy této metody (viz http://socialvalueint.org/). Následující text nabídne stručný přehled, v čem metoda analýzy společenské návratnosti investice spočívá, a jaké vidím v jejím využití příležitosti pro sociální práci.

Pozvánka na Konferenci: Československo 1918 – 1928: revoluce v sociálním zákonodárství- 3.12.2018

V Thunovském paláci (v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) proběhne pod záštitou Tomáše Hanzela, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  3.12. 2018 velmi zajímavá konference v souvislosti se 100. výročím založení samostatného československého státu , organizovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí, k revoluci v sociálním zákonodárství, která proběhla po vzniku Československé republiky v letech 1918-1928.

Tisková zpráva z konference věnované dlouhodobé aktivitě Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v oblasti inovativních služeb pro děti a jejich rodiny

V Praze se uskutečnila dvoudenní mezinárodní konference věnovaná dlouhodobé aktivitě Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v oblasti inovativních služeb pro děti a jejich rodiny. Své zkušenosti se zaváděním inovací představili zástupci organizací ze Slovenska, Polska, Holandska, Švédska a Velké Británie. O své zkušenosti s vyrůstáním u pěstounů či v dětském domově, užíváním návykových látek či rozvodem rodičů se v panelových diskuzích podělili i mladí dospělí z organizace LUMOS.

Sociální práce ve vězeňství- Mgr. Jiřina Hanzelová, sociální pracovnice výkonu trestu, Věznice Ostrov

Na zvyšující se nároky na výkon sociální práce v posledních letech zareagovali i sociální pracovníci působící ve vězeňské službě, pro jejíž tabulková místa je předepsané pouze vysokoškolské vzdělání v sociální práci, minimálně bakalářské, tedy splnění odborné kvalifikace dle §110 Zákona o soc. službách. Je třeba se umět vyznat ve velkém množství předpisů a v práci, která je specifická pro různé skupiny odsouzených. Tyto skupiny jsou diferencované podle problematiky do specializovaných oddílů: pro mladistvé, duševně nemocné, osoby s mentálním postižením, osoby s poruchami chování a s poruchami osobnosti způsobenými užíváním návykových a psychotropních látek, osoby trvale pracovně nezařaditelné, ať již z důvodu věku nebo špatného zdravotního stavu, alkoholiky a patologické hráče, osoby s uloženým ochranným sexuologickým léčením, matky s dětmi či bývalé příslušníky bezpečnostních sborů a konečně pro osoby s vysokou mírou nebezpečnosti pro společnost, umístěné v detenčních ústavech, kdy jejich duševní stav dočasně nebo trvale způsobuje, že se dopouštějí závažné trestné činnosti.

Role sociálního pracovníka zaměřeného na práci s osobami ohroženými domácím násilím- Mgr. Zdena Zuzana Bednářová

Ve svém článku se zaměřím především na sociální pracovníky a pracovnice, kteří poskytují odborné služby dospělým osobám zažívajícím domácí násilí ve specializovaných zařízeních určených pro danou problematiku. Nebudou zde zahrnuti sociální pracovníci a pracovnice úřadů, kteří se při své práci také s oběťmi domácího násilí setkávají a pomáhají jim. V článku pro větší přehlednost budu používat pojem sociální pracovník a klient v mužském rodě, i když jsem si vědoma, že ve většině případů jsou sociálními pracovníky a oběťmi domácího násilí ženy.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek