VII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR hostil v Táboře téměř 700 účastníků

Sedmý ročník Týdne sociálních služeb pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí, jenž probíhal ve dnech 5.–11. října, byl úspěšně zakončen. Na slavnostním galavečeru, který byl součástí VII. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb, byla udělena mimo jiné Cena APSS ČR za celoživotní přínos sociálním službám, jež putovala na Vysočinu.

Lidé z kontejnerů: Jaké otázky přinášejí alternativní způsoby řešení bezdomovství

Pravděpodobně málokterá oblast sociální práce je z hlediska zájmu médií a společnosti tolik závislá na klimatických podmínkách a roční době, jako téma bezdomovství. Ukázalo se to například v poslední zimní sezóně, kdy značný mediální zájem vyvolal testovací provoz tzv. inteligentního záchranného modulu. Tedy jakéhosi nouzového nocoviště vybudovaného z nepotřebného nákladního kontejneru.

Role sociálních pracovníků v reformě péče o duševně nemocné

Mají v terénních týmech pro duševně nemocné pracovat především zdravotní sestry nebo spíše sociální pracovníci? To je jedna z důležitých a zajímavých otázek, které jsou úzce spojeny s procesem reformy psychiatrické péče. Chci se krátce u tohoto tématu zastavit a nabídnout svůj pohled na věc. V oblasti sociální práce se pohybuji více než dvacet let na různých pozicích: jako sociální pracovník, metodik, lektor i externí hodnotitel. V minulém roce jsem se účastnil přípravy standardu center duševního zdraví. Pokusím se ukázat, proč si myslím, že role sociálních pracovníků je v reformě zcela zásadní. 

Inspirace v sociální práci

Sociální práce je mnohdy neviditelný a obtížně měřitelný obor s širokým spektrem činností a oblastí působnosti.  Pro kvalitní výkon praxe se potřebují sociální pracovníci orientovat v nejnovějších trendech v jednotlivých oblastech sociální práce, setkávat se a vyměňovat si zkušenosti. Takovou příležitostí je seminář organizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Asociací občanských poraden.

Byl zahájen sedmý ročník Týdne sociálních služeb

V pondělí 5. 10. 2015 byl zahájen Týden sociálních služeb pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jenž se koná letos již po sedmé. Týden sociálních služeb je obdobím prezentací, setkávání se a odborných diskuzí, hlavní cíl však zůstává stejný: akcentování a zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti. K Týdnu sociálních služeb, během kterého proběhnou konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb, se přihlásily stovky zařízení poskytujících sociální služby po celé ČR.

Mezinárodní odborný seminář „Dobrá praxe v sociální práci- inspirace a příležitosti“

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na seminář projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce s názvem Dobrá praxe v sociální práci – inspirace a příležitosti, který pořádá ve spolupráci s Asociací občanských poraden dne 15. září 2015 od 9.30 do 17.15 hod v Litomyšli (Zámecký pivovar, Evropské školicí centrum o.p.s., Jiráskova 133, Litomyšl, www.esclitomysl.cz).

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek