Pozvánka na Konferenci: Československo 1918 – 1928: revoluce v sociálním zákonodárství- 3.12.2018

V Thunovském paláci (v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) proběhne pod záštitou Tomáše Hanzela, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  3.12. 2018 velmi zajímavá konference v souvislosti se 100. výročím založení samostatného československého státu , organizovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí, k revoluci v sociálním zákonodárství, která proběhla po vzniku Československé republiky v letech 1918-1928.

Sociální pracovník roku 2019 – formulář pro nominace

V rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ byl vytvořen systém ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí určený sociálním pracovníkům a sociálním pracovnicím, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální práce v České republice. A nyní máte jedinou možnost zaslat nominaci!  

Sociální práce ve vězeňství- Mgr. Jiřina Hanzelová, sociální pracovnice výkonu trestu, Věznice Ostrov

Na zvyšující se nároky na výkon sociální práce v posledních letech zareagovali i sociální pracovníci působící ve vězeňské službě, pro jejíž tabulková místa je předepsané pouze vysokoškolské vzdělání v sociální práci, minimálně bakalářské, tedy splnění odborné kvalifikace dle §110 Zákona o soc. službách. Je třeba se umět vyznat ve velkém množství předpisů a v práci, která je specifická pro různé skupiny odsouzených. Tyto skupiny jsou diferencované podle problematiky do specializovaných oddílů: pro mladistvé, duševně nemocné, osoby s mentálním postižením, osoby s poruchami chování a s poruchami osobnosti způsobenými užíváním návykových a psychotropních látek, osoby trvale pracovně nezařaditelné, ať již z důvodu věku nebo špatného zdravotního stavu, alkoholiky a patologické hráče, osoby s uloženým ochranným sexuologickým léčením, matky s dětmi či bývalé příslušníky bezpečnostních sborů a konečně pro osoby s vysokou mírou nebezpečnosti pro společnost, umístěné v detenčních ústavech, kdy jejich duševní stav dočasně nebo trvale způsobuje, že se dopouštějí závažné trestné činnosti.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek