Pozvánka na zahraniční studijní cestu do Velké Británie

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na šestidenní zahraniční studijní cestu do Velké Británie realizovanou v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“. v termínech:1. turnus: 9.9.-14.9.Liverpool*, 2. turnus: 23.9.-28.9.2018 Birmingham*.

Pozvánka na mezinárodní odbornou konferenci na téma: Vývoj kvality a efektivity výkonu sociální práce: 20.3.2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na Mezinárodní konferenci pořádanou u příležitosti Světového dne sociální práce, realizovanou v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, která se koná dne 20.3.2018 od 7:30 do 16:30 v Hotelu Myslivna v Brně

Pozvánka na Jarní školu sociální práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na pětidenní konferenci s názvem JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE realizovanou v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ v termínu 14.-18.5.2018 v HOTELU LIONS- Nesuchyně 31.

Znalosti a dovednosti potřebné v praxi pohledem sociálních pracovníků

Otázka, jak dobře připravují vysoké školy své absolventy pro trh práce, má u sociálních pracovníků specifický kontext. Sociální pracovníci byli mezi roky 2000 až 2010 druhou nejrychleji rostoucí profesní skupinou, jejíž velikost narostla dvojnásobně, ze sedmi na čtrnáct tisíc. Na prvním místě z nejvíce rostoucích skupin přitom byli pečovatelé a pomocní ošetřovatelé, jejichž počty se zvýšily o 150 %, z 23 tisíc na 57 tisíc (Burdová, Drahoňová, Eliášková, 2013).

Stigma v sociální práci s lidmi s duševním onemocněním

Stigmatizace lidí s duševním onemocněnímDuševní nemoc, stejně jako každé závažné onemocnění, významně proměňuje život lidí, kteří se s ní potýkají. Kromě nemoci samotné se však musí lidé s duševním onemocněním vyrovnávat i se stigmatizací a diskriminací, což je pro ně často náročnější než samotná nemoc (Stuart et al., 2012). Stigma je velkým tématem v současné psychiatrii, jelikož jeho důsledky můžeme pozorovat v různých oblastech života jako například ve zdravotní péči (Hert et al. 2011, Miller et al. 2014), vztazích (Winkler et al., 2015) či na pracovním trhu (Overton a Medina, 2008).

Supervize v sociální práci- PhDr. Jiří Tošner

1. Historie supervize ve světě Nejstarší základy supervize lze nalézt v roli duchovních učitelů (guruů) a jejich žáků, také v rolích mistrů a učedníků v řemesle, či dokonce ve vedení sokratovského dialogu pomocí vhodných otázek, na které žák hledá odpověď. Jako nástroj podpory učení supervizi rozpracovává ve 20. století zejména andragogika (viz k andragogickým principům v supervizi např. Havrdová, 1999).

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek