SOCIÁLNÍ PRÁCE S MIGRANTY I.- Role sociálního pracovníka v azylovém zařízení pro uprchlíky

Zadání napsat tento článek mě zastihlo ve zvláštní době. Kolem mě se dějí události, se kterými nemám já ani nikdo jiný zkušenost. Společně s mými kolegy se s údivem rozhlížíme kolem, nevěřícně sledujeme zprávy médií a tuhneme při televizních či internetových diskuzích. Hledáme dříve tak jasně vymezenou hranici tolerance a nerozumíme tomu, jak snadno a rychle mohla za tak krátký čas vyblednout. Žasneme, jak je najednou svět relativní, hodnoty proměněné, jistoty nestabilní, pojmy prázdné a obyčejné lidství nepodstatné. Jen tušíme, že jsme součástí něčeho, co bude jednou kapitolou v učebnicích a tématem kritických zhodnocení. Naše dny doprovází u mnohých z nás dosud nepoznaný pocit napětí z nového dne a jeho událostí. Exodus uprchlíků do Evropy, strategie jeho řešení a doprovodné jevy, které to vyvolalo ve společnosti, staví sociálního pracovníka v zařízeních pro uprchlíky do řady nových situací a morálních dilemat.

Role sociálních pracovníků v reformě péče o duševně nemocné

Mají v terénních týmech pro duševně nemocné pracovat především zdravotní sestry nebo spíše sociální pracovníci? To je jedna z důležitých a zajímavých otázek, které jsou úzce spojeny s procesem reformy psychiatrické péče. Chci se krátce u tohoto tématu zastavit a nabídnout svůj pohled na věc. V oblasti sociální práce se pohybuji více než dvacet let na různých pozicích: jako sociální pracovník, metodik, lektor i externí hodnotitel. V minulém roce jsem se účastnil přípravy standardu center duševního zdraví. Pokusím se ukázat, proč si myslím, že role sociálních pracovníků je v reformě zcela zásadní. 

Reportáž z mezinárodního semináře v Litomyšli

Mezinárodní seminář Dobrá praxe v sociální práci inspirace a příležitosti pořádaný 15. září 2015 v Litomyšli se zaměřil na dobrou praxi v sociální práci a výměnu zkušeností mezi sociálními pracovníky. Seminář pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) za spolupráce Asociace občanských poraden (AOP) v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/04.00015, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Byl zahájen sedmý ročník Týdne sociálních služeb

V pondělí 5. 10. 2015 byl zahájen Týden sociálních služeb pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jenž se koná letos již po sedmé. Týden sociálních služeb je obdobím prezentací, setkávání se a odborných diskuzí, hlavní cíl však zůstává stejný: akcentování a zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti. K Týdnu sociálních služeb, během kterého proběhnou konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb, se přihlásily stovky zařízení poskytujících sociální služby po celé ČR.

VII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR hostil v Táboře téměř 700 účastníků

Sedmý ročník Týdne sociálních služeb pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí, jenž probíhal ve dnech 5.–11. října, byl úspěšně zakončen. Na slavnostním galavečeru, který byl součástí VII. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb, byla udělena mimo jiné Cena APSS ČR za celoživotní přínos sociálním službám, jež putovala na Vysočinu.

Lidé z kontejnerů: Jaké otázky přinášejí alternativní způsoby řešení bezdomovství

Pravděpodobně málokterá oblast sociální práce je z hlediska zájmu médií a společnosti tolik závislá na klimatických podmínkách a roční době, jako téma bezdomovství. Ukázalo se to například v poslední zimní sezóně, kdy značný mediální zájem vyvolal testovací provoz tzv. inteligentního záchranného modulu. Tedy jakéhosi nouzového nocoviště vybudovaného z nepotřebného nákladního kontejneru.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek