Semináře pro poskytovatele sociálních a pečovatelských služeb

Asociace občanských poraden uspořádá během dubna semináře pro vzdělavatele a poskytovatele sociálních a pečovatelských služeb. Cyklus seminářů proběhne v rámci projektu "Otevřené dveře na trh práce", který je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Smyslem tohoto projektu je zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří složitě hledají uplatnění na trhu práce. Seminář pro Ústecký kraj se uskuteční 15. dubna 2014 v Ústí nad Labem, pro Kraj Vysočina 24. dubna 2014 v Třebíči a v Moravskoslezském kraji je seminář naplánován na 30. dubna 2014 v Havířově. Semináře navazují na pilotní testování metodiky zaměstnávání absolventů, které v těchto třech krajích probíhalo v uplynulých měsících. Jeho cílem bylo ověřit, zdali nově nastavený systém tutorských praxí lépe připraví absolventy na jejich budoucí povolání. „Poskytovatelé sociálních a pečovatelských služeb mnohdy poukazují na skutečnost, že znalosti studentů nereagují na aktuální potřeby zaměstnavatelů“, říká Mgr. Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden a dodává: „usilujeme o nastavení systému většího propojení vzdělání a praxe.“ Na projektu se proto aktivně podílí Česká asociace pečovatelské služby, která sdružuje přes 250 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby. Její zástupci budou na seminářích prezentovat výsledky pilotního testování modelu vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli v oblasti odborného sociálního poradenství a pečovatelských služeb. Kromě prezentace příkladů dobré praxe je cílem seminářů přenést know-how jednotlivých partnerů, a na základě sdílení zkušeností zajistit dlouhodobou spolupráci vedoucí k podpoře zaměstnávání mladých absolventů. Bližší informace: www.obcanskeporadny.cz Kontakt: koordinátorka projektu Andrea Bézová, e-mail: \n Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Závěrečná konference

Zkvalitnění systému dosavadních praxí, vzájemná spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli a také vzrůstající význam role sociálních pracovníků. Tato i další témata dnes zazněla na závěrečné konferenci, kterou uspořádala Asociace občanských poraden. Konference proběhla v Senátu pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horské, a to v rámci projektu "Otevřené dveře na trh práce“. Cílem projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR je zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří složitě hledají uplatnění na trhu práce. „Ve své praxi se věnuji skupinám ohroženým na trhu práce a jednou z nich jsou právě absolventi. Pokud chceme této skupině pomoci najít uplatnění, pak jim musíme umožnit získat adekvátní praxi a tím zvýšit jejich atraktivnost pro budoucí zaměstnavatele. Samotné vzdělávací instituce na uplatnění svých absolventů bohužel příliš nedbají, protože za něj nenesou žádnou odpovědnost. Proto považuji projekt „Otevřené dveře na trh práce“ za zásadní a věřím, že bude jen první vlaštovkou pro podobné aktivity,“ uvedla Miluše Horská.   Na konferenci byli přizváni reprezentanti Ministerstva práce a sociálních věcí, dále zástupci z řad vzdělavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, studenti humanitně orientovaných oborů a zahraniční hosté ze Skotské asociace občanských poraden a Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. V úvodu konference vystoupila náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzana JentschkeStőcklová, která prezentovala priority resortu v oblasti sociálních služeb a rovněž informovala o přípravách věcného záměru zákona o sociálních pracovnících. „Demografický vývoj, nezaměstnanost a další sociální nerovnosti mezi obyvateli vyvolávají zvýšené požadavky na znalosti a dovednosti sociálních pracovníků,“říká náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a dodává: „Proto je cílem připravované právní úpravy podpořit jejich odbornost a umožnit kontrolu kvality vzdělávacích programů, které pro sociální práci plynou ze standardů veřejných služeb v EU.“ V rámci programu byl představen model vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli v oblasti odborného sociálního poradenství a pečovatelských služeb. „Nově nastavený systém je založený především na získávání zpětné vazby od zaměstnavatelů a na tutorské podpoře studenentů při absolvování praxe“, uvádí Mgr. Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden a dodává: „V rámci projektu byla rovněž zpracována metodika zaměstnávání absolventů, která byla 3 měsíce pilotně testována v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a v kraji Vysočina“. Problematiku teoretické a praktické přípravy studentů pro vstup na trh práce na konferenci prezentovala Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., vedoucí katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty. Dále shrnula výsledky šetření mezi absolventy a zaměstnavateli a představila metody, jak zlepšit nejen teoretické, ale především praktické dovednosti studentů a připravit je tak lépe na budoucí zaměstnání. „Považuji za nezbytné, aby fungovala synchronní komunikace mezi vzdělavateli a zaměstnavateli a docházelo tak k pravidelné aktualizaci odborného obsahu vyučovaných předmětů,“ říká profesorka Krahulcová. Řečníci se shodli na rostoucím významu role pracovníka v občanském poradenství a v pečovatelských službách. S rozvojem lidské společnosti se mění nároky cílových skupin na oblast sociální práce. Tento obor se neustále rozvíjí o nove metody práce s klientem a proto je nezbytné sociální pracovníky kvalitně vzdělávat a postupně doplňovat jejich kvalifikaci tak, aby byli připraveni čelit novým výzvám. Kontakt: Hynek Kalvoda, Asociace občanských poraden, 777257568, \n Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek