Seminář k sociální problematice

Semináře Asociace občanských poraden v PSP pod záštitou paní poslankyně Lenky Kohoutové, který se konal dne 21.2.2013, se kromě zástupců měst, obcí zúčastnili zástupci občanských poraden, dalších neziskových organizací, šéf poradkyně ministryně práce a sociálních věcí Monika Válková, představitelky Svazu měst obcí paní Hylmarová. Seminář se zaměřil na představení častých problémů v sociálních oblasti vnímaných klienty občanských poraden a představiteli měst a obcí. V oblasti sociálních dávek klienti občanských se často zajímají o náležitosti formulářů sociálních dávek, posouzení oprávněnosti žadatelů o sociální dávky a komunikaci s pracovníky úřadů práce. Občanské poradny se setkávají také s problémy některých lidí ve využití příspěvků na péči. V oblasti bydlení se často pracovnice a pracovníci občanských poraden setkávají s nedorozuměním mezi pronajímateli, nájemci a členy družstev. V pracovně-právní problematice pracovnice a pracovníci občanských poraden řeší často konflikty zaměstnanců a zaměstnavatelů, případnou šikanu některých typů zaměstnanců. V problematice rodiny a mezilidských vztahů často v poradnách řeší problémy spojené s určováním otcovství, určování či vymáhaní dlužného výživného. Další informace: Hynek Kalvoda, Asociace občanských poraden, 777 257 568.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek