Sociální pracovník roku 2019 – formulář pro nominace

V rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ byl vytvořen systém ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí určený sociálním pracovníkům a sociálním pracovnicím, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální práce v České republice. A nyní máte jedinou možnost zaslat nominaci!  

Rizika a ochranné faktory při práci sociálního pracovníka jako kurátora pro děti a mládež s dětmi užívajícími návykové látky

Mgr. Martin Plášek Úvod Tento článek se zabývá problematikou vymezení rizik a protektivních faktorů při práci kurátora  s dětmi užívajícími návykové látky. V první kapitole stručně definuji kurátora1 a jeho klienty. V druhé části popisuji vymezení rizik a ochranných faktorů jakožto součást procesu strukturovaného vyhodnocení situace dítěte a rodiny. V závěrečné části se snažím v konkrétní kazuistice ukázat jaké konkrétní kroky, metody a nástroje mohou posloužit k určení rizik a ochranných faktorů, které následně poslouží jako východisko pro stanovení kvalitního individuálního plánu ochrany dítěte (dále jen „IPOD“).  

Tisková zpráva Asociace občanských poraden:Sociální práce není jen poskytování sociálních služeb a sociálních dávek

Zvýšit efektivitu i kvalitu sociální práce, zamezit její redukci pouze na poskytování sociálních dávek a sociálních služeb, má za cíl připravovaný zákon o sociální práci. O jeho přijetí dlouhodobě usiluje Asociace občanských poraden, která 21. června 2018 v Senátu uspořádala spolu s 1. místopředsedkyní Senátu Mgr. Miluší Horskou seminář k přípravě věcného záměru zákona.  

Systemický přístup a jeho uplatnění v sociální práci se skupinou

Dagmar Dvořáčková1   Sociální práce se skupinou – jedna ze základních metod sociální práce Sociální práce se ve svých různých formách zaměřuje na rozmanité, komplexní vztahy mezi lidmi a jejich prostředím. Jejím úkolem je umožnit všem lidem plně rozvinout své možnosti, obohatit jejich životy a předcházet selhání. Sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha. Zaměřuje se na společenské bariéry a nerovnosti. Reaguje na krize a akutní situace stejně jako na každodenní osobní a společenské problémy. Sociální práce využívá paletu dovedností, postupů a činností spojených jejím zaměřením na člověka a jeho prostředí. Do sociální práce patří intervence zaměřené na jednotlivce, skupiny, rodiny i komunity.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek