Jak mohou sociální pracovníci podpořit rozvoj rodinných konferencí?

Co to jsou rodinné konference? Rodinná konference je inovativní model sociální práce s ohroženou rodinou, jehož cílem je aktivizovat přirozenou podpůrnou síť okolí dítěte. Rodiče, prarodiče, ostatní příbuzní a přátelé, tedy všichni, kteří jsou propojeni se životem dítěte, vytvářejí plán řešení složité situace ohroženého dítěte. Průvodcem celého procesu je nezávislý koordinátor, který není nijak zainteresován na výsledku řešení a nemá žádný vliv na obsah plánu.

Týmy pro mládež: spolupráce sociálních pracovníků a bezpečnostních složek

Multidisciplinární spolupráce je jedním ze současných trendů, avšak v některých oblastech je tato forma komplexního řešení sociálních problémů složitější než v jiných. Následující text bude pojednávat o roli koordinátora Týmu pro mládež. Účelem článku je zmapování organizace jednotlivých jednání i činnost a výsledky konkrétního případu spolupráce samotného Týmu pro mládež.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek