Anketa mezi politickými subjekty k některým sociálním otázkám

V minulém týdnu Asociace občanských poraden (AOP) oslovila politické strany a hnutí, které dle výzkumů veřejného mínění měly na začátku minulého týdne (k 25.9. 2017) šanci dostat se do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s otázkami zaměřenými na názory kandidujících politických stran v oblasti sociální politiky. Otázky vyšly tématicky z problémů lidí řešených v občanských poradnách AOP  či ze skupiny nejčastějších obtíží, se kterými se systematicky setkávají členské občanské porady. Jednotlivé odpovědi politických stran jsou uveřejňovány v pořadí, jak byly zaslány. Zaslané otázky naleznete zde.   

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ ŠKOLU SOCIÁLNÍ PRÁCE

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na pětidenní konferenci s názvem Podzimní škola sociální práce, která bude realizována v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, a to v termínu 11. – 15. 9. 2017 od 8:30 v Hotelu Skalský dvůr na adrese: Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Rozhovor s Mgr. Davidem Pospíšilem, ředitelem odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, Ministerstvo práce ma sociálních věcí

Web Sociální novinky www.socialninovinky.cz Vám přináší aktuální rozhovor s Mgr. Davidem Pospíšilem, ředitelem odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV o aktualitách v rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Otázky byly zaměřeny zejména na současné či budoucí kroky ministerstva z pohledu Davida Pospíšila  v oblasti sociálních služeb a sociální práce.

Tvorba nového etického kodexu O fatalismu v sociální práci aneb „Jsi jenom sociální pracovnice. S tím nic nenaděláš“

Když ve filmu „Courageous Heart of Irena Sendler“ (film je dostupný pouze ve slovenštině pod názvem „Odvážne srdce Ireny Sendler“) polská sociální pracovnice Irena Sendler říká, že musí něco udělat, aby zachránila židovské obyvatele varšavského ghetta před smrtí v koncentračních táborech, odpovídá jí jedna z jejích kolegyň na sociálním odboru varšavského magistrátu, že s tím nic nenadělá, protože je jen sociální pracovnicí. Přesto se Ireně Sendler podařilo iniciovat záchranu cca 2 500 dětí, z nichž několik stovek vyvedla z ghetta osobně s nasazením vlastního života. Vedle toho zajistila díky zfalšovaným dokumentům materiální pomoc pro tisíce židovských rodin.

Pozvánka na zahraniční studijní cestu na Slovensko

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na sedmidenní studijní zahraniční cestu na Slovensko, která bude realizována v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, a to v termínech: 1. turnus 4. 2. 2018 – 10. 2. 2018 Nitra nebo 2. turnus 25. 2. 2018 – 3. 3. 2018- Košice.  

Minimální standard vzdělávání v sociální práci

Minimální standard vzdělávání v sociální práci (dále jen Standard) představuje souhrn požadavků na pomaturitní studium v oboru sociální práce, jak je definuje Asociace vzdělavatelů v sociální práci (dále jen Asociace).i  Asociace je dobrovolné sdružení celkem 33 vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci. Základním cílem Asociace je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR a za rozhodující nástroj dosahování uvedeného cíle považují členové Asociace právě Standard, který je výsledkem dlouhodobé společné práce členů Asociace. Standard představuje souhrn požadavků na vyšší odborné a bakalářské vzdělávání v oboru sociální práce (je stejný pro oba tyto typy pomaturitního vzdělávání).

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek