PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA-Sociální práce s a poradenství pro pozůstalé

Závěr lidského života patřil dlouhodobě k okrajovým tématům sociální práce. Postupně se ale legitimizuje jako akční pole sociální práce a vystupuje ze své okrajovosti. Umírání a smrt představují existenciální události, které jsou náchylné k sociálním krizím1.  Z tohoto důvodu by zde měla mít sociální práce své neoddiskutovatelné místo – nejen při doprovázení umírajících, ale i pozůstalých.

Tisková zpráva AOP k semináři Odborné sociální poradenství: současnost a budoucí výzvy, který proběhl v PSP v Praze dne 26. 2. 2019

V nepříznivé životní situaci se může ocitnout doslova každý z nás. Pomoci těmto lidem je cílem odborného sociálního poradenství. Jeho současnost a budoucí výzvy představili dne 26.2. 2019 zástupci poradenských organizací na semináři Odborné sociální poradenství, který uspořádala předsedkyně výboru pro sociální politiku Radka Maxová ve spolupráci s Asociací občanských poraden v Poslanecké sněmovně.

Pozvánka na konferenci "Diference a opakování II - Práce s dlouhodobě opakovaně volajícími klienty v KI"

Linka seniorů Elpida o.p.s. pořádá pod záštitou paní ministryně Dipl. Pol. Jany Maláčové MSc. již druhý ročník odborné konference na téma práce s klienty dlouhodobě a opakovaně využívajícími služby telefonické krizové pomoci a dalších druhů krizové pomoci. Konference bude zaměřena na konkrétní způsoby práce s touto specifickou cílovou skupinou. Podrobnější informace  a registrace na: https://www.elpida.cz/konference19/Konference je určena pro krizové pracovníky, psychology, sociální pracovníky, psychoterapeuty a pracovníky dalších pomáhajících profesí.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek