Sociální práce ve vězeňství- Mgr. Jiřina Hanzelová, sociální pracovnice výkonu trestu, Věznice Ostrov

Na zvyšující se nároky na výkon sociální práce v posledních letech zareagovali i sociální pracovníci působící ve vězeňské službě, pro jejíž tabulková místa je předepsané pouze vysokoškolské vzdělání v sociální práci, minimálně bakalářské, tedy splnění odborné kvalifikace dle §110 Zákona o soc. službách. Je třeba se umět vyznat ve velkém množství předpisů a v práci, která je specifická pro různé skupiny odsouzených. Tyto skupiny jsou diferencované podle problematiky do specializovaných oddílů: pro mladistvé, duševně nemocné, osoby s mentálním postižením, osoby s poruchami chování a s poruchami osobnosti způsobenými užíváním návykových a psychotropních látek, osoby trvale pracovně nezařaditelné, ať již z důvodu věku nebo špatného zdravotního stavu, alkoholiky a patologické hráče, osoby s uloženým ochranným sexuologickým léčením, matky s dětmi či bývalé příslušníky bezpečnostních sborů a konečně pro osoby s vysokou mírou nebezpečnosti pro společnost, umístěné v detenčních ústavech, kdy jejich duševní stav dočasně nebo trvale způsobuje, že se dopouštějí závažné trestné činnosti.

Sociální pracovník roku 2019 – formulář pro nominace

V rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ byl vytvořen systém ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí určený sociálním pracovníkům a sociálním pracovnicím, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální práce v České republice. A nyní máte jedinou možnost zaslat nominaci!  

Rizika a ochranné faktory při práci sociálního pracovníka jako kurátora pro děti a mládež s dětmi užívajícími návykové látky

Mgr. Martin Plášek Úvod Tento článek se zabývá problematikou vymezení rizik a protektivních faktorů při práci kurátora  s dětmi užívajícími návykové látky. V první kapitole stručně definuji kurátora1 a jeho klienty. V druhé části popisuji vymezení rizik a ochranných faktorů jakožto součást procesu strukturovaného vyhodnocení situace dítěte a rodiny. V závěrečné části se snažím v konkrétní kazuistice ukázat jaké konkrétní kroky, metody a nástroje mohou posloužit k určení rizik a ochranných faktorů, které následně poslouží jako východisko pro stanovení kvalitního individuálního plánu ochrany dítěte (dále jen „IPOD“).  

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek