Řešení bytové nouze a novinky v sociálním bydlení

Současná situace v bydlení není pro nízkopříjmové skupiny obyvatel v České republice vůbec jednoduchá. V posledních letech dochází k nárůstu cen nemovitostí a cen nájmů, zejména pak ve větších městech. Průměrná cena za metr čtvereční nájemního bytu v České republice stoupla meziročně o 8,1 %. Roste tak prakticky setrvale od roku 2021 (Deloitte 2023). Kvůli tzv. bytové krizi se také může ocitnout bez přístřeší stále větší množství osob. Výsledky Sčítání osob bez domova z roku 2022 dokládají, že v České republice se nachází v bytové nouzi přibližně 270 000 osob, přičemž osob bez střechy žije nyní v našem státě cca 12 000. V nevhodném bydlení pak setrvává více než 16 000 lidí. I z těchto důvodů je nutné se více zaměřit na řešení bydlení a snažit se ho učinit dostupnějším, zejména pak pro osoby v tíživé finanční situaci.

Proto se Ministerstvo práce a sociálních věcí snaží najít kroky vedoucí ke zlepšení a nalezení řešení, které by pomohlo k větší dostupnosti bydlení v České republice. Zásadním problémem je, že sociální a dostupné bydlení není v našem státě doposud legislativně ukotveno. Z toho důvodu se resorty Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodly spojit své síly a aktuálně pracují na návrhu zákona o podpoře v bydlení, který má být vládě předložen ještě v roce 2023. Gestorem zákona je Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo práce a sociálních věcí se jako spolupředkladatel zasazuje pomocí návrhu zákona o podporu těch skupin obyvatel, které jsou na trhu s bydlením nejvíce ohrožené. Patří sem například osoby pečující samostatně o dítě, senioři, váleční veteráni a samozřejmě i osoby bez domova, které se již na ulici ocitly. Samotný zákon je zaměřený na systémové řešení zahrnující jednotnou strategii podpory v bydlení pro obce i jednotlivé úrovně veřejné správy, a také na provázání činností sociální práce s podporou v bydlení včetně zajištění dlouhodobosti a stability. Cílem návrhu zákona je také důraz na prevenci ztráty bydlení.

Nenahraditelnou podporou pro práce na tomto návrhu zákona je samozřejmě přenos dobré praxe, a to konkrétně z projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR, který je součástí Ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně oddělení koncepce sociální práce, sociálního bydlení a řešení bezdomovectví. Projekt se věnuje podpoře sociálního bydlení prostřednictvím školení vybraných skupin aktérů, Národního kontaktního centra a šíření systémově vedeného přístupu mezi další realizátory výzev na sociální bydlení. Konkrétně se jedná o podporu 41 příjemců výzev, v rámci kterých je v plánu zabydlet 750 bytů. Díky projektu je podpořeno 16 kontaktních míst pro bydlení. Nenahraditelná je také úloha Národního kontaktního centra, kde vždy ochotní a informovaní zaměstnanci poskytují základní poradenství občanům v tíživé situaci s bydlením. Ministerstvo práce a sociálních věcí vždy doporučuje se v případě potřeby na toto centrum obracet. Potřebné kontakty lze najít na těchto webových stránkách Kontaktní centrum (mpsv.cz).

Je potřeba si uvědomit, že ohrožení ztrátou bydlení může potkat kohokoliv. Důležité však je svou situaci řešit včas a vědět, kam se obrátit.

 

Zpracovaly: Mgr. Natálie Pazderová, Mgr. Marie Kunstová (MPSV, odd. koncepce sociální práce, sociálního bydlení a řešení bezdomovectví)

 

image001

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek