Vytvořme síť sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách- Mgr. Lucie Mičínová, DiS., Mgr. Petra Nebeská, DiS.

K současnému pojetí sociální práce a práce v multidisciplinárním týmu bezpodmínečně patří síťování. Sociální pracovník jako garant výkonu činnosti sociální práce by měl být vybaven baterii kontaktů na další sociální pracovníky a další profesionály podílející se na práci s klientem či skupinou. Při vzájemné spolupráci lze totiž velmi efektivně a rychle pomoci klientovi jeho situaci vyřešit, a to za pomoci včasného nakontaktování svých kolegů, jelikož víme, že klient často nepřichází pouze s jedním problémem. Odborníci se také shodují, že síťování přispívá ke zplnomocňování klienta, které by mělo vždy stát v čele zájmu sociálního pracovníka. Projekt Profíci II přináší od června možnost registrace do Mapy sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a dává tak sociálním pracovníkům do ruky nástroj k jednoduššímu síťování a podporuje tak vzájemnou spolupráci napříč všemi oblastmi sociální práce na regionální úrovni s celorepublikovým dosahem.

 

Poslední aktivity projektu Profíci II

Projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II (dále jen Profíci II) je tu pro sociální pracovníky od roku 2014 (2014 – 2015 jako Profíci I). Za osm let existence projektu jsme připravili pro sociální pracovníky nespočet vzdělávacích aktivit, odborných článků, sborníků a publikací. Účelem bylo je podporovat v celoživotním vzdělávání, síťování sociálních pracovníků napříč Českou republikou a zviditelňovat sociální práci. Na konci listopadu 2021 však Profíci II končí, a proto chystáme na závěr poslední zajímavé vzdělávací akce. V září a říjnu se budou moci sociální pracovníci zúčastnit dvou škol sociální práce (pokud to situace dovolí, prezenčně v malých skupinách). V listopadu se online sejdeme na závěrečné konferenci, kde budeme diskutovat o stavu v oblasti profesionalizace, prestiže a mediálního obrazu sociální práce. Také chystáme poslední vydání Sešitu sociální práce, který se zaměří na zdroje, ze kterých může sociální pracovník čerpat podporu. Veškeré informace o připravovaných akcích naleznou sociální pracovníci jako vždy na facebookových stránkách projektu - Buďme profi | Facebook nebo na webových stránkách projektu http://www.budmeprofi.cz/.

 

Skládej cihlu k cihle… buduj prestiž sociální práce

Prestiž a profesionalizace sociální práce jsou často skloňované. My jsme se za ta léta přesvědčili, že sociální pracovníci profesionálové jsou. Dokládají to stovky sociálních pracovníků, kteří se aktivně účastnili našich vzdělávacích aktivit, včetně sociálních pracovníků nominovaných na ocenění Gratias – sociální pracovník roku. Náročné období, způsobené mimo jiné pandemií covid-19, ukázalo, jak hodně může být sociální práce potřebná, protože reaguje na situaci tam, kde je to potřeba. Na druhé straně však sociální pracovníky, jako mnohé jiné pomáhající profesionály, velmi vyčerpala. Proto je důležité, aby se kolegové ze sociální práce vzájemně podporovali a sdíleli své zkušenosti, ty dobré i ty špatné. K tomu bezesporu přispívají nejen školy sociální práce, ale také právě spuštěná Databáze sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (dále jen Databáze).

 

Pomozte vytvořit dostupnou síť kontaktů pro všechny!

V projektu Profíci II už od počátku zaměřujeme zájem k sociálním pracovníkům a tomu, jak je navzájem propojovat mezi sebou pro jednodušší a lepší komunikaci. Již několik let sociální pracovníky projekt podporuje ve sdílení dobré praxe a k navazování kontaktů napříč celou Českou republikou.

Jednou z důležitých aktivit, která se již nyní stává realitou, je vytvoření sítě a jedné komplexní platformy, kde se budou sociální pracovníci sdružovat. Prostor zde bude i pro pracovníky v sociálních službách. Díky Databázi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách se můžete registrovat do Mapy sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (dále jen Mapa).

Náš systém doposud ukládá poskytovatelům sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), povinnost poskytovat služby pouze na základě registrace. To znamená, že odborná i laická veřejnost má možnost dohledat si konkrétní sociální službu. V tuto chvíli máme tedy dostupný registr sociálních služeb. Nicméně z terénu zní potřeba dohledat sociální pracovníky, nejen v sociálních službách, ale i v dalších systémech. Ačkoliv se nejedná v případě Databáze o povinnost, považujeme za přínosné, aby se sami pracovníci zapojili do budování této sítě odborníků a informace o jejich kapacitě pomoci se tak dostala blíže k lidem.

Primárním cílem registrace do Databáze je tedy vytvořit Mapu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v rámci České republiky a prezentovat o nich profesní a geografické informace. Veškeré informace, které budou v Databázi dostupné, jsou již nyní dostupné veřejně, nejsou však vedené komplexně na jedné platformě pro snadné vyhledávání konkrétních osob pro konkrétní cílovou skupinu ve vašem regionu. Tuto aktivitu Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) poskytuje zcela na dobrovolné bázi a bezplatně.

 

Jak to bude fungovat prakticky?

Jako sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách vyplníte jednoduchý formulář pro registraci do Databáze. Databáze a Mapa, která je její součástí, má primárně pomoci vašim kolegům a potenciálním klientům vyhledat vás. Veřejnost má možnost v Databázi vyhledávat podle typu organizace a místa. Tato funkce má dvojí efekt. Pomůže vaší organizaci se zviditelnit, dát o sobě vědět a veřejnosti pomůže informovat se o nabídce dostupné pomoci.

Potenciál Databáze spočívá také v umožnění síťování sociálních pracovníků, kterému projekt Profíci II několik let pomáhal a dařilo se mu to! Navazování kontaktů, spolupráce mezi sociálními pracovníky na jednotlivých případech, sdílení zkušeností a dobré praxe přináší řadu výhod.

 

Další využití pro praxi

Další přidanou hodnotou registrace do Databáze bude možnost zažádat si o uznání odborné kvalifikace, jak pro sociálního pracovníka, tak pro pracovníka v sociálních službách. Tato přidaná hodnota vychází ze skutečnosti, že pozice sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách je v České republice regulovaným povoláním. K jeho výkonu je potřeba splňovat zákonné podmínky, které jsou uvedené v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace musí jedinci, kteří svou odbornou kvalifikaci získali mimo Českou republiku na území jakéhokoliv členského státu EU, EHP a Švýcarska, zažádat o uznání kvalifikace u orgánu, pod který toto regulované povolání spadá. Tímto uznávacím orgánem je MPSV.1

MPSV chce využít veškerých možných prostředků pro zkvalitnění výkonu sociální práce v České republice, a proto i registrace do Databáze umožní ministerstvu mít lepší přehled dostupnosti sociální práce v konkrétních regionech. Díky statistickým údajům, které nám Databáze umožní získat, můžeme informovat i další resorty, zvláště v případě financování výkonu činnosti sociální práce.

Jednou z dalších funkcí Databáze je funkce s názvem podat inzerát, jehož prostřednictvím můžete nabízet volná místa pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří splňují předpoklady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Bezpečnost vašich dat

Databáze sociálních pracovníků je součástí Jednotného portálového řešení Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen JPŘ PSV). JPŘ PSV je významným informačním systémem, který splňuje přísné požadavky na bezpečnost podle zákona o kybernetické bezpečnosti, nařízení GDPR a dalších legislativních předpisů.

Pro přihlašování uživatelů jsou využívány centrální služby eGovernmentu jako je e-Identita nebo Informační systém datových schránek a uživatelé si mohou sami zvolit prostředek, který pro přihlašování využívají.

Údaje v databázi sociálních pracovníků, které nejsou veřejné, jsou dostupné pouze přihlášeným uživatelům nebo pověřeným pracovníkům Ministerstva práce a sociálních věcí, je tedy zajištěno, aby se k neveřejným údajům dostali výhradně uživatelé, kteří k tomu mají oprávnění.

Databáze je nyní spouštěna, a proto se neváhejte registrovat. Další informace jsou dostupné na www.budmeprofi.cz, včetně průvodce registrací do Databáze a fungování této aplikace. Databáze je dostupná na stránkách MPSV pod odkazem Databáze sociálních pracovníků (mpsv.cz). V případě dotazů se obracejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

   

Mgr. Lucie Mičínová, DiS. – věcná gestorka projektu Profíci II

Mgr. Petra Nebeská, DiS. – odborná garantka Databáze sociálních pracovníků

 

 

1 Dále je možné se obrátit ohledně uznání odborné kvalifikace na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

                                                                OPZ barevné             MPSV graficka znacka barva            image005        
                          
         

          

Článek byl vydán v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí – „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek